domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

MÁME ZA SEBOU...

 • Dňa 11.1.2017 sme uzatvorili prvú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

 • Na 1. Valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktoré sa konalo dňa 25.1.2017 v Liptovskom Mikuláši, sme sa stali pridruženým členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

 • Aktívne sme sa zúčastnili na otváracej konferencii Centra Liberta v programe Erasmus "Všetkým zazvonilo"- integrovaný praktický protokol včasnej intervencie a spoločného školského vzdelávania pre osoby s postihnutím 23.2.2017 s príspevkom nášho liečebného pedagóga "Možnosti liečebno-pedagogických terapií vo včasnej intervencie a v školskej integrácii  detí so ŠPV".

 • Zúčastnili sme sa  na medzinárodnej vedeckej konferencii "Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017" s témou Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta, ktorá sa konala 26.1. 2017 v Ružomberku.

 • Vo februári 2017 sme sa v Košiciach zúčastnili kurzu SM systém (špirálna stabilizácie chrbtice).

 • Zúčastnili sme sa seminára s klinickou logopedičkou na tému "Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť", ktorý sa uskutočnil 25.3.2017 v Prešove.

 • Dňa 22.3.2017 sme v priestoroch nášho zariadenia zorganizovali vzdelávací seminár pre rodičov na tému "Možnosti kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného znevýhodnenia v zmysle platnej legislatívy SR" s pracovníčkami ÚPSVaR Košice.

 • V rámci Dňa otvorených dverí sme dňa 29.3.2017 ukázali verejnosti naše priestory a rozprávali sa o našej práci.

 • Prácu služby včasnej intervencii sme prezentovali aj v médiách - rádio Regina, rádio Kiss, v TV Košice Dnes, v magazíne KSK, Nový čas, TV Markíza a i.

 • Od mája 2017 do novembra 2017 sa v Trenčíne zúčastňujeme kurzu "Poradca včasnej intervencie", ktorý nás v rámci šiestich trojdňových modulov postupne zdokonaľuje v našej práci.

 • V máji 2017 sme absolvovali v Bratislave ďalší kurz SM systém – skolióza.

 • Dňa 8.6.2017 sme sa v Prešove zúčastnili na regionálnom pracovnom stretnutí poskytovateľov včasnej intervencie, ktorý organizovala Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

 • V dňoch 1.- 4.6.2017 sme sa aktívne zúčastnili festivalu Dni bábkového divadla a hier pre rodiny "VIRVAR", kde sme prezentovali svoju prácu aj názornými ukážkami práce s terapeutickými pomôckami.

 • V dňoch 15.-16.6.2017 sme v Holíči absolvovali workshop „Bazálna stimulácia v sociálnej rehabilitácii“.

 • Po takmer pol roku našej existencie sme dňa 19.6.2017 za účasti pozvaných hostí, rodičov a médií slávnostne otvorili našu službu.

 • V júli sme mali možnosť pripomienkovať návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý sa týka aj spôsobu financovania služby včasnej intervencie.

 • Dňa 28.7.2017 sme prvýkrát vycestovali za našou najvzdialenejšou rodinou 94 km od Košíc.

 • V Olomouci sme sa v dňoch 11.-12.9.2017 zúčastnili kurzu „Alternativní a augmentativní komunikace“.

 • Úrad Košického samosprávneho kraja organizuje každoročne akciu „Deň zdravia“, ktorej sme sa 13.9.2017 aktívne zúčastnili aj my a prezentovali sme svoju prácu.

 • Neustále pracujeme na depistáži a sieťovaní.

 • Dňa 20.9.2017 sme sa v Trenčíne zúčastnili stretnutia poskytovateľov služby včasnej intervencie, ktoré zorganizovala Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a bolo zamerané na zdieľanie skúseností, ako  realizujú jednotlivé kroky postupu práce s rodinou.

 • Zúčastnili sme sa na workshope “Moje dieťa má diagnózu Autizmu, čo teraz?”, ktorý dňa 27.09.2017 zorganizovalo Terapeutické centrum ABiAtko.

 • Dňa 14.10.2017 sme v Trenčíne absolvovali jednodňové školenie „Úvod do tématiky snoezelen“.

 • Dňa 16.10.2017 sme v Liptovskom Mikuláši absolvovali seminár „Štandardy kvality pre včasnú intervenciu“.

 • Dňa 17.10.2017 sa v Liptovskom Mikuláši konalo 2. valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktorého sme sa aktívne zúčastnili.

 • V dňoch 21. a 22. 10. 2017 sme sa prezentovali na akcii pre rodiny s deťmi Veselá planéta.

 • V dňoch 5. a 6. 12. 2017 sme absolvovali v Olomouci kurzy „Mapa – tvoříme akční plány“ a Cesta – plánujeme alternativní zítřky s nadějí“.

 • O tom, že sa naša služba pomaly dostáva do povedomia verejnosti nielen v Košiciach, svedčí aj fakt, že polovica rodín, s ktorými pracujeme žije mimo Košíc.