domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

ČO PONÚKAME?

  1. Poradenskú podporu rodiny v rovine špecializovaného sociálneho poradenstva, psychologického a špeciálno - pedagogického poradenstva, vrátane podpory pri komunikácii s úradmi a odporúčaní vhodných kompenzačných a zdravotníckych pomôcok pre dieťa a pomoc pri ich zaobstaraní, vyhľadávanie a sieťovanie odborníkov a odborných pracovísk.

  2. Komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa- v oblasti komunikácie - terapia kŕmením, rozvoj komunikačného potenciálu, v oblasti motoriky - ovplyvňovanie svalového tónusu, LTV, polohovanie, prvky orofaciálnej stimulácie, stimulácia psychomotorického vývinu, kognitívnej a sociálno - emocionálnej oblasti, v oblasti vnímania, hry, adaptívnom správaní, poradenstvo pri úprave prostredia pre dieťa, zapožičanie didaktických a stimulačných pomôcok a hračiek, možnosť zmyslovej stimulácie v multisenzorickej snoezelen miestnosti priamo u nás. Ponúkame diagnostiku dieťaťa pre potreby socializácie a podporu pri koordinácii a kooperácii rôznych terapií pre rodinu a dieťa.

  3. Preventívne aktivity - vzdelávanie rodičov, odborníkov a laickej verejnosti.

  4. Sociálnu inklúziu a sociálnu rehabilitáciu - pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite, v ktorej žije, činnosť podporných rodičovských skupín, pomoc pri výbere predškolského a školského zariadenia, pomoc pri integrácii dieťaťa a hľadaní osobného asistenta. A tiež podpora rodiny pri zvládaní záťaže a vyrovnávaní sa s novými situáciami.