domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

 

NAŠI PARTNERI:

 

  • Združenie na pomoc pre ľudí s mentálnym postihnutím ZPMP Nádej v Košiciach (spoluorganizovanie spoločných akcií)
  • Agentúra na podporu zdravotne znevýhodnených umelcov Slovenska (výstavy umelcov so ZZ v rámci celého Slovenska)
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (aktivačná a dobrovoľnícka činnosť)
  • Hnutie špeciálnych olympiád Slovenska (športové aktivity a súťaže)
  • Praktická škola na Alejovej ul. v Košiciach (doplňujúce vzdelávanie našich prijímateľov)
  • knižnica pre mládež na Mieri a knižnica Nezábudka v Košiciach(bibliografické aktivity pre našich prijímateľov)
  • UPJŠ v Košiciach, Súkromná obchodná akadémia na Bukoveckej ul., Stredná Katolícka škola (stáže a praxe študentov)
  • dobrovoľnícke aktivity Mgr. Lucie Medveckej, klinickej psychologičky, MUDr. Martina Medveckého, psychiatra a JUDr. Petra Demeka u nás (pomoc a podpora rodičom v rámci podporných rodičovských skupín