To sme my

od 1.1.2017 poskytujeme novú službu a to SLUŽBU VČASNEJ INTERVENCIE

(....viac kliknite na službu včasnej intervencie na hlavnej stránke...)

 

 

DOMKÁČI NAHRALI 2. CD A KRSTNÝM OTCOM SA STAL ZNÁMY SLOVENSKÝ HUDOBNÍK MARIÁN ČEKOVSKÝ

 

26.10.2016 občianske združenie  DOMKO v umení v spolupráci s DOMKO-Domovom sociálnych služieb v Košiciach uskutočnil BENEFIČNÝ KONCERT v priestoroch Historickej radnice mesta Košíc na Hlavnej 59, na ktorom kapela DOMKO BAND pokrstila sovje v poradí už 2. cédečko "Na ľudovú nôtu". Na cédečku spolupracovali talentovaní ľudia so zdravotným znevýhodnením z kapely DOMKO BAND (Petra Vašková, Saška Gédrová, Aďka Baranová, Vladko Jurič, Miško Bilý a veľa ďaľších "Domkáčov") spolu s profesionálnymi  muzikantmi - gitaristom Petrom Tomkom, saxofonistom Jánom Kopčákom, huslistom Patrikom Takáčom a multižánrovým Palinom Jeňom. Svojou hudobnou spoluprácou prispeli aj speváčky zo ZŠ na Hroncovej ul. a Svetlana Martiňuková. O grafický dizajn cédečka sa postarala Anna Martiňuková a fotografky Katka Juričová a Ria Hudáková. Na novom hudobnom nosiči je prezentovaných 14 známych slovenských ľudových piesní a pokrstiť ho prišiel známy slovenský hudobník Marián Čekovský, ktorý ho krstil netradične, zrnom, aby do roka vyrástlo ďalšie hudobné CD. S vydaním cédečka im sumou 1,000 eur finančne pomohlo Mesto Košice a jeho organizácia K 13 - Košické kultúrne centrá, za čo im veľmi ďakujeme. Mladých talentovaných ľudí so zdravotným znevýhodnením prišli na koncert podporiť svojou účasťou aj Katka Koščová, Silvayovci, košická kapela Los Massakeros, divadelný súbor "DOMKO" a široká divácka verejnosť z rôznych kútov Slovenska.

                       Všetkým účinkujúcim a zúčastneným za podporu srdečne ĎAKUJEME.

 

......viac vo fotogalérii - AKCIE (momentálne to však ešte pripravujeme. Ďakujeme za trpezlivosť. Fotografie budú v najbližšej dobe aktualizované)

 

 

DOMKO-DSS OTVORILO NOVÉ PRIESTORY,

ktoré pomôžu ešte viac skvalitniť poskytované sociálne služby - pomohla švajčiarsko-slovenská spolupráca

logo svajciarilogo-KSKlogo DOMKO

     V stredu 20.júla 2016 o 10,00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov v areáli zariadenia DOMKO-Domova sociálnych služieb na ulici Park mládeže 3 v Košiciach.

      Budovu DOMKO-DSS sa podarilo zrekonštruovať a dobudovať vďaka projektu "Vstúpte k nám", financovaného z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády SR a finančná podpora predstavovala sumu 1.293.000 €, do ktorej 15% prispieva štátny rozpočet SR.

    Vďaka realizovanému projektu bol zrekonštruovaný starý objekt, t.j. komletná prestavba, zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia rozvodov. Nadstavbou nového poschodia sa vytvorili podmienky k zahájeniu novej poskytovanej sociálnej služby - týždenný pobyt pre 10-tich prijímateľov. Vznikli nové priestory na činnosti a terapie pre prijímateľov v ambulantnej forme - 60 prijímateľov. Inštaláciou výťahu sa zjednodušil pohyb imobilných prijímateľov v zariadení.

     Revitalizáciou vonkajších priestorov areálu vznikla športovo-rekreačná a oddychová zóna s ihriskom s umelým trávnatým povrchom, petangovým ihriskom. Altánok zriadený novým nábytkom slúži k činnostiam, terapiám a oddychu prijimímateľom. Drevené kladiny slúžia prijímateľom k zlepšeniu koordinácie pohybu a rovnováhy.

     Prístavbou nového krídla, ktorú dofinancoval Košický samosprávny kraj v sume skoro 400.000 € vznikli nové priestory pre zriadenie kuchyne, spoločenská miestnosť poskytuje možnosti komfortného stolovania a taktiež spĺňa podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií. Boli vytvorené podmienky na uskladnenie potravín, vybudovali sa dve garáže a miestnosti pre administratívu, miestnosť pre snoezellen a prezliekáreň pre prijímateľom.

     V úvode hostí privítala svojím vystúpením hudobná formácia "LOS MASAKEROS". Po úvodných slovách riaditeľa zariadenia Ing. Martina Vatru program otvoril špeciálny hudobný hosť - operný spevák Jaroslav DVORSKÝ. Svojím nádherným spevom hudobní hostia prilákali i ľudí z blízkeho okolia. Po slávnostných príhovoroch symbolickým prestrihnutím pásky riaditeľ DOMKO-DSS Martin VATRA, vedúci kancelárie programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Martin SCHERER, riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja Ondrej BERNÁT a primátor mesta Košice Richard RAŠI otvorili nové priestory zariadenia. Medzi hosťami nechýbali i zástupcovania odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja, riaditelia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja, prednosta MČ Košice-sever Matúš Háber, zástupcovia referátu prípravy a implementácie projektov z Košického samosprávneho kraja, naši družobní partneri z Uherského Brodu a Uherského Hradište ako aj iní vzácny a výnimoční ľudia. Spievodným programom bola i prezentácia umeleckých diel handicapovaných umelcov Slovenskej agentúry zdravotne postihnutých občanov a prezentačné video o živote"Domkáčov". Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme. 

 

domkaci 2 2           domkaci 2 1                                                            DSCF9179            DSCF9253

DSCF9260             DSCF9275

DSCF9286             DSCF9292

DSCF9331            ....viac vo fotogalérii - Slávnostné otvorenie DOMKO

 

 

PREZENTAČNÉ VIDEO O ŽIVOTE "Domkáčov"

                                      https://drive.google.com/file/d/0B21LWy57U_t0NUNVVVFQWG1YZm8/view?pref=2&pli=1

 

 

 

Nie malou skupinou medzi našimi prijímateľmi sú  aj AUTISTI.

 

Pri práci s nimi sa venujeme:   

 

1. nácviku komunikačných aktivít a sociálnych zručností a to individuálnym prístupom a zapájaním sa do integračných a socializačných aktivít v Domku i mimo neho.

2. komplexnému rozvoju osobnosti vo všetkých vývinových oblastiach prenesením odborno-edukačných tréningových metód do praktického života a to individuálnym plánovaním jednotlivých aktivít podľa indiv. potrieb, schopností a záujmov klienta a potrieb rodiny.

3. zavádzaniu relaxačno-terapeutických aktivít na zmiernenie nešpecifických prejavov správania, vyplývajúcich z diagnózy (arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, biblioterapia, prac. terapia, snoezelen terapia, keramika a športové aktivity, spomedzi ktorých najobľúbenejšími sú plávanie a stolný tenis).

 

Ľudia s poruchou autistického spektra sú v našich podmienkach integrovaní do skupín spolu s ostatnými prijímateľmi a pristupujeme k nim ako k rovnocenným partnerom.

   

Z príležitosti 50. výročia vzniku nášho zariadenia bola vydaná publikácia s názvom "DOMKÁČI" a CD, ktoré naspievali naši klienti s názvom "NAŠE DOBRÉ VECI". V prípade Vášho záujmu o ne sú k dispozícii v našom zariadení. 


 

Prosíme Vás, zapojte sa s nami do prieskumu spokojnosti našej web stránky jednoduchým vyplnením dotazníka: 

Prieskum spokojnosti s WEB stránkou DOMKO

 

V záujme vytvorenia systému vybavovania podnetov fyzických osôb o prostispoločenskej činnosti v rámci celého Košického samosprávneho kraja je na webovom sídle KSK prístupná predmetná smernica v časti Úradná tabuľa/Prevencia kriminality/Oznámenie o prostispoločenskej činnosti:

Smernica KSK na vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

                

 

V stredu 28.1.2015 sme spoločne so zástupcami Košického samosprávneho kraja, Úradu vlády a s predstaviteľmi Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce SLÁVNOSTNE OTVORILI vynovené priestory zrekonštruovaného zariadenia...

    

     Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom zariadenia, získal prostriedky  zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a od Vlády SR prostredníctvom projektu Vstúpte k nám...

     V našom zariadení sa vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce zlepšila kvalita života prijímateľov i kvalita poskytovaných sociálnych služieb. Skvalitnenie podmienok umožní poskytovanie deviatich denných aktivít. Denná kapacita zariadenia je 60 prijímateľov. Ďalší desiati prijímatelia môžu využívať novú týždennú pobytovú službu. Cieľom projektu v investičnej časti bola rekonštrukcia objektu na ploche vyše 1577 m2 a zníženie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia o vyše 50 percent.  V neinvestičnej časti projektu sme pripravili v rámci projektu v roku 2013 Blumiádu, čo sú tradičné celoslovenské zábavno-pohybové hry ľudí s mentálnym postihnutím z domovov sociálnych služieb pre 120 účastníkov. Vďaka kalendárom, brožúram a letákom sa o zariadení môže dozvedieť množstvo ľudí  a subjektov. Dôležitú časť projektu tvorili vzdelávacie akitivity - 70 zamestnancom všetkých ZSS pomôcť vyhnúť sa syndrómu vyhorenia, získať iný pohľad na problémy, zvládať náročné pracovné podmienky, hľadať riešenia v zložitých situáciách, čo sa prejaví na lepšej práci s prijímateľmi a ich rodinami. V rámci aktivity "Otvorené dvere", ktorá sa ešte bude realizovať, vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie centra voľného času pre spoločnú realizáciu aktivít prijímateľov a verejnosti v popoludňajších hodinách. Doterajšie náklady na I. etapu  a časť druhej etapy boli spolu takmer 885 tisíc eur. S II. etapou (prístavba objektu s kuchyňou, jedálňou - spoločenskou miestnosťou s kapacitou sto miest a administratívnymi priestormi) sa začne už v tomto roku. Po dokončení rekonštrukcie v celom rozsahu prijímatelia a zamestnanci zariadenia získajú plnohodnotný priestor budovy, ale aj upravenú a bezpečnú záhradu pre športové a rekreačné využitie a to aj pre občanov mesta Košice.  


dsskepm budova

                                                                           DOMKO-Domov sociálnych služieb,Park mládeže 3, Košice

                                                                                            (...viac fotogaléria - slávnostné otvorenie)


Od 7.1.2015 poskytujeme novú sociálnu službu - týždennú pobytovú sociálnu službu. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách. K dispozícii je aj jedáleň, spoločenská miestnosť s vlastnou knižnicou a telocvičňa.

Izby 001

       Izby 020

    Izby 013                    Izby 026

 

logo svajciari              logo-KSK

                                       Na tomto mieste sa realizuje projekt

                                                        „Vstúpte k nám"

 

„Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie".

 

      V rámci ŠVAJČIARSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU (www.swiss-contribution.sk) Košický samosprávny kraj podal projekt DOMKO - DSS, Park mládeže 3, Košice "VSTÚPTE K NÁM", ktorý bol podporený sumou 1.110.266 EUR. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach.

Aktivity projektu: 1. rekonštrukcia objektu DOMKO - DSS

                      2. staviame mosty...-ZIMNÁ BLUMIÁDA 2013 (celoslovenské zimné zábavno-pohybové hry pre ľudí s mentálnym postihnutím zo slovenských zariadení sociálnych služieb).

                      3. supervízia, organizačný rozvoj - vzdelávanie pracovníkov sociálnych zariadení

                      4. otvorené dvere...-vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie "centra voľného času" pre spoločnú realizáciu aktivít klientov a verejnosti v popoludňajších hodinách (otvárame dvere pre širokú verejnosť), čo sa prejaví na vyššej miere integrácie klientov do bežného života. 

 

Od 1.1.2010 sa zmenil názov nášho zariadenia: DOMKO - Domov sociálnych služieb.

DOMKO znamená domov v Košiciach. S názvom je spätá tradícia divadelného súboru klientov DSS.

  • právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
  • zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj (www.vucke.sk)
  • forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná (denná) a týždenná pobytová 
  • Prevádzka je situovaná v zrekonštruovaných priestoroch v Parku mládeže 3 v širšom centre mesta a v blízkosti rekreačnej oblasti Anička.
  • Zariadenie s kapacitou 60 prijímateľov pre deti a dospelých, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca (t.j. ľudia so zdravotným postihnutím, s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím alebo zmyslovým postihnutím, prípadne kombinovanými postihnutiami) pri poskytovaní ambulantnej (dennej) sociálnej služby a 10 miest pri poskytovaní týždennej pobytovej sociálnej služby.

 

 

detiCieľom DSS

 

- je pomáhať klientom dosiahnuť čo najvyššiu mieru socializácie akou je adaptácia a integrácia. Individuálnym prístupom ich pripravovať na maximálnu možnú samostatnosť v ich prirodzenom prostredí a stimulovať ich potenciálne schopnosti.

 

  • Odbornú starostlivosť zabezpečuje 24 zamestnancov: riaditeľ, 7,5 ergoterapeutov, 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie, vedúca úseku starostlivosti o klienta, sociálna pracovníčka, 2 sanitárky, 4 opatrovateľky, vedúca stravovania (30%)a zároveň terapeutka(70%), kuchárka, finančná účtovníčka, mzdová účtovníčka a personalistka, údržbár a zároveň vodič a 2 upratovačky. V zariadení pracujú i 3 dobrovoľníčky v rámci dobrovoľníckej činnosti.
  • Zariadenie je z hľadiska vybavenosti na veľmi dobrej úrovni. Budova zariadenia je trojpodlažná. Pre prijímateľov je k dispozícii dielňa na pracovnú terapiu v 1.PP, v 1.NP sa nachádza miestnosť pre informátora z radov prijímateľov zariadenia, 4 miestnosti na terapeutickú a záujmovú činnosť, 2 šatne pre prijímateľov delených podľa pohlavia, ako aj zariadenia na osobnú hygienu delené podľa pohlavia. Na 2.NP sú 2 miestnosti na záujmovú a terapeutickú činnosť. Na 3. NP je ubytovacia časť, v ktorej sa nachádza 5 ubytovacích dvojlôžkových izieb (5x14,6 m2) pre prijímateľov v týždennej pobytovej forme, umyvárne a WC pre ubytovaných, spoločenská miestnosť a telocvičňa. Areál budovy zariadenia je prispôsobený na pohybové a oddychové aktivity klientov. Výhodou zariadenia je jeho poloha, ktorá je v širšom centre mesta. Okrem toho sa Park mládeže nachádza v blízkosti rekreačnej oblasti Anička.

Kedy vyhľadať pomoc nášho zariadenia ...

 

Ak žiadateľ nenavštevuje žiadne špeciálne školské zariadenie, alebo ukončil vzdelávanie v špeciálnej škole a nenašiel uplatnenie v živote a potrebuje celodennú starostlivosť a kolektív.

V prípade, ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby u nás, potrebujete podľa nového zákona o sociálnych službách:

V 2. kroku je potrebné vvplniť formulár "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"(tlačivo žiadosti na stiahnutie na stránke www.vucke.sk, sociálne veci, pod žiadosti a tlačivá).

K žiadosti je potrebné priložiť: - právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť i potrebné tlačivá sa podávajú na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja. Tlačivá sú k dispozícii na stánke Košického samosprávneho kraja - www.vucke.sk 

Podľa súčasne platnej legislatívy, zariadenie sociálnych služieb nevedie poradovník záujemcov o sociálnu službu. Register prijímateľov a poskytovateľov vedie Košický samosprávny kraj (www.vucke.sk).

          Kontaktnou osobou v zariadení pri vybavovaní žiadostí je riaditeľ a sociálny pracovník DSS.

NAŠA PIESEŇ : DOMKO

  

Hudba: John Fogerty, 1970                                                                                   

Text: Mgr. Karol Dzugas, 2012

                                                              (pieseň "Asi" speváka Pavla Nováka)

1. Myslia si, že sme večné deti

    a že na všetko sme ľaví,

    že nám ten život len tak letí

    a že nás práca nebaví.

Refrén 1:  Ten, kto nás už pozná, ten uzná to a vie, že to nie je pravdivé.

                 Čo všetko nás baví, to ľahko zistíte, keď DOMKO navštívite.

2. DOMKO je naším druhým domom,

    sme v ňom jak jedna rodina,

    je miestom potešenia, v ktorom

    krásna je každá hodina.

Refrén 2:  Vyšívame, hráme, tvoríme obrázky, dávame vám ich z lásky.

                 Čo všetko nás baví, to ľahko zistíte, keď DOMKO navštívite.

3. Mnohí z nás majú radi športy:

    ping-pong, ale aj plávanie,

    v súťažiach získavame pocty,

    výletom nepovieme: Nie!

Refrén 3:  Skáčeme, beháme, cvičíme na hudbu, tancujeme štvorylku.

                 /:Čo všetko nás baví, to ľahko zistíte, keď DOMKO navštívite.:/