domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACI NOVEMBER:

 

 • návšteva divadla Romathan s predstavením "Kuchárik Rudko" (7.11. o 10,00 hod., DOMKO-DSS) 
 • knižnica Nezábudka (8.11. o 10,00, knižnica pre mládež Nezábudka)
 • spevácka súťaž Zlatý Slávik (13.11. o 9,00, DSS Via Lux, Barca)
 • vystúpenie divadelného súboru Domkáči s divadelným predstavením ORFEUS a EURIDYKA (15.11. o 10,00 v Zariadení pre seniorov Bethesda, Lorinčík)
 • BENEFIČNÝ KONCERT Domko (20.11. od 16,30 do 18,30 hod. v Jumbe, estrádna sála divadla Grand) 
 • podporná skupina so zamestnancami Domko (28.11. o 13,00 hod. v Domko-DSS s manželmi Medveckými)

Pravidelné aktivity DOMKO-DSS:

 • canisterapia s p. Sotákovou (vždy vo štvrtok od 10.00 do 11.00 hod.) 
 • pracovná terapia (s p. Juričovou, p. Mikovou,  p. Hudákovou,  p. Hanudelovou, p. Miľkom, p. Tarassekovou)- využitie nových techník v praxi: enkaustika - výroba pozdravov a obrázkov, pedig- pletenie košíkov, maľba na sklo, na hodváb, výroba šperkov z modelovacej hmoty FIMO,   výroba sviečok, tkanie na krosnách, sezónne dekorácie a i. 
 • snoezelen terapia s p. Kluskovou a s p. Miškovou (priebežne)
 • náboženstvo s p. Hermanovou - vždy v utorok od 10,00 do 11,00 hod.a s p. Lenártovou - vždy v pondelok od 9,30 do 11,00 hod.
 • spevácky krúžok s p. Martiňukovou a s p. Jeňom - vždy v utorok
 • art krúžok  (návšteva múzeí, galérií, výstav, fotografovanie) s p. Mikovou, s p. Hudákovou a s p. Miľkom
 • keramika s p. Hudákovovu
 • muzikoterapia s p. Janou Bohdanovou (vždy v stredu od 9,30 do 11,00 hod.) 
 • plávanie  s  p. Miškovou a s p. Husovcom (vždy v utorok v Mestkej krytej plavárni v Košiciach) a s p. Martiňukovou a s p. Jeňom (vždy v stredu)od 9,00 do 11,30 hod.
 • tvorivá činnosť s hlinou s p. Palenčárom (vždy v stredu od 9,30 do 11,00 hod.) a stolný tenis s p. Palenčárom (streda 13,00-14,00)
 • posilňovacie cvičenia v telocvični s p. Tarassekovou (vždy v utorok od 9,30 hod. do 11,00 hod.),  s p. Miľkom (vždy vo štvrtok od 9,30 hod. do 11,00 hod.), s p. Grúsom (vždy v pondelok aj vo štvrtok od 9,30 hod. do 11,30 hod. - špecializované zariadenie
 • výtvarný krúžok s dobrovoľníčkou -  p. Szabovou (vždy v  pondelok a vo štvrtok od 10,00 hod. do 11,00 hod.)
 • filmový a fotografický krúžok  s p. Jeňom (vždy vo štvrtok od 9,30 hod. do 11,00 hod.)
 • debatný krúžok s  p. Mikovou a sl. Mečešovou (každý druhý štvrtok od 9,30 hod. do 11,00 hod.)
 • florbal s p. Miľkom a s p. Grúsom (každý druhý piatok od 10,00 hod. do 11,00 hod. v telocvični UPJŠ)
 • návšteva technického múzea  (raz v mesiaci)

 

 Služba včasnej intervencie - Prístup zameraný na rodinu

Ako jedno z troch zariadení v rámci Slovenska sme zapojení do projektu AGORA. Je to inovatívna pilotná iniciatíva piatich štátov strednej a východnej Európy - Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Projekt je nastavený na zvládnutie aktuálnych výziev v implementácii stratégie rozvoja systému včasnej intervencie pre deto so znevýhodnením.

Projekt prebieha od apríla 2019 do apríla 2020 a do jeho plnenia sme zapojili 20 rodín, ktorým je poskytovaná služba včasnej intervencie. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie služby včasnej intervencie a zvyšovanie povedomia o včasnej intervencii medzi odbornou a laickou verejnosťou.

Budeme spolu hľadať spôsoby ako aplikovať nový model podpory s prístupom zameraným na rodinu. Rodina spolu s poradcom včasnej intervencie budú mať možnosť hľadať riešenia, ako každodenné aktivity pretaviť na príležitosti na učenie sa dieťaťa a príležitosti pre rodinu žiť o niečo obyčajnejší život.