domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

DOD

 

 

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACI 

 

Aktivity v DOMKu a mimo DOMKa:

 • animoterapia s p. Mirgusom (každý druhý týždeň v SOŠ Veterinárnej od 9.30 do 11,00 hod.) 
 • pracovná terapia (s p. Kožejovou, p. Mikovou, p. Benedekom, p. Tarassekovou)- využitie nových techník v praxi: enkaustika - výroba pozdravov a obrázkov, maľba na sklo,  výroba sviečok, tkanie na krosnách, sezónne dekorácie z prírodných materiálov, výroba dekoratívnych materiálov z recyklovateľných materiálov, práca s drevom a i. 
 • snoezelen terapia (priebežne)
 • spevácky krúžok s p. Martiňukovou  - každý druhý štvrtok od 10,00 do 11,00 hod.
 • art krúžok  (návšteva múzeí, galérií, výstav, fotografovanie) s ištruktormi sociálnej rehabilitácie a so špeciálnymi pedagógmi
 • keramika s p. Nyergešom (vždy vo štvrtok od 9,30 do 11,00)
 • muzikoterapia s p. Janou Bohdanovou (vždy v stredu od 10,00 do 11,00 hod.) 
 • plávanie  s  p. Miškovou a s p. Husovcom (vždy v utorok v Červenej hviezde v Košiciach) a s p. Kleinovou a s p. Maľukovou (vždy prvý stredu v mesiaci)od 11,30 do 12,30 hod.
 • posilňovacie cvičenia v telocvični a strečingové a uvoľňovacie cvičenia s p. Sokolovičovou (vždy v utorok od 9,30 hod. do 11,00 hod.),  s p. Kováčovou (vždy vo štvrtok od 9,30 hod. do 11,00 hod.)
 • arteterapia -  p. Szabovou (priebežne)
 • debatný krúžok s  p. Mikovou (každý druhý štvrtok od 9,30 hod. do 11,00 hod.)
 • učíme sa variť - s p. Tarassekovou (posledný piatok v mesiaci od 9,30 do 11,00 hod.)
 • dance terapia - s p. Nyergešom (v pondelov a v stredu od 9,30 do 11,00 hod.)
 • zdravá výživa a pravidlá slušného správania - s p. Sokolovičovou (v pondelok od 9,30 do 11,00 hod.)
 • tvorivé pracovné aktivity - s p. Oravcovou (v pondelok a v stredu od 9,00 do 11,30 hod.)
 • klub kuchárov (studená kuchyňa) - s p. Kožejovou (priebežne)
 • sladké a slané inšpirácie - s p. Nyergešom (priebežne)
 • tréning pamäti - s p. Štein (každý štvrtok od 9,15 do 10,00 hod.)
 • športové aktivity (petang, stolný tenis, futbal, atletiky, lyžovanie, boccia) - s p. Benedekom (priebežne)
 • knižnica - s p. Tarassekovu, s p. Mikovou, s p. Krajcovou (knižnica Nezábudka a knižnica Hornádka - 1x mesačne)
 • dramatoterapia - s p. Kožejovou, s p. Nyergešom, s p. Sokolovičovou
 • aranžovanie, dekorovanie - s p. Magurovou
 • príprava jednoduchých jedál s prijímateľmi s PAS - zamestnanci zo ŠZ a s p. Reicherovou a s p. Sklenárovou
 • rozvoj fyzickej kondície v telocvični  s prijímateľmi s PAS - zamestnanci zo ŠZ a s p. Reicherovou a s p. Sklenárovou

 

AKTUÁLNY CENNÍK ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V DOMKu

 

 Cenník 1Cenník 2

 Cenník 3

  

 

Dávame do pozornosti odkaz na podstránku PROJEKTY/MOST ÚSMEVOV/ROZHÝBME BARIÉRY V NÁS. Projekty Most úsmevov a Rozhýbme bariéry v nás boli realizované v rámci Programu: Fondu malých projektov pre východný región a boli spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

 

doc00142820211117122305 001

doc00142920211117122327 001

 

 

  

 


 

 

 

 

 

Našim zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

scan0999

  

KRÍZOVÝ PLÁN r. 2020 zverejnený v Dokumentoch/Všeobecná dokumentácia