domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

NOVÝ DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY v DOMKO-DSS od 3.1.2019

 

Zriaďovateľ zariadenia DOMKO-DSS, Košický samosprávny kraj Uznesením č. 144/2018 rozšíril činnosť rozpočtovej organizácie DOMKO-DSS o 

špecializované zariadenie pre osoby s autizmomambulantná forma s miestom výkonu Park mládeže 3, Košice od 3.1.2019

 

 

 

 V mesiaci MAREC SME PRE VÁS PRIPRAVILI:

 

 • tanec, hudba a maľba s Marcelou Berith (arteterapeutka a tanečníčka) a so San Urbančíkovou (speváčka, muzikantka)  (1.3. o 9,00 v Domku) 
 • dopoludnie so zahraničnými dobrovoľníkmi zo Školy sveta v spolupráci s Facilitas, n.o. (5.3. o 9,30 v Domku)
 • návšteva technického múzea v Košiciach  (6.3. o 10,00 v technickom múzeu)
 • závavné dopoludnie so ženami z Únie žien Slovenska a s našim Domko Bandom (7.3. od 9,30 v Domku)
 • návšteva knižnice pre mládež Nezábudka (15.3. o 9,30 knižnica Nezábudka)
 • návšteva knižnice pre mládež (22.3. o 9,30 knižnica Mier)

Pravidelné aktivity DOMKO-DSS:

 • canisterapia s p. Sotákovou (vždy vo štvrtok od 10.00 do 11.00 hod.) 
 • pracovná terapia (s p. Juričovou, p. Mikovou,  p. Hudákovou,  p. Hanudelovou, p. Miľkom, p. Tarassekovou)- využitie nových techník v praxi: enkaustika - výroba pozdravov a obrázkov, pedig- pletenie košíkov, maľba na sklo, na hodváb, výroba šperkov z modelovacej hmoty FIMO,   výroba sviečok, tkanie na krosnách, sezónne dekorácie a i. 
 • snoezelen terapia s p. Kluskovou a s p. Miškovou (priebežne)
 • náboženstvo s p. Hermanovou - vždy v utorok od 10,00 do 11,00 hod.a s p. Lenártovou - vždy v pondelok od 9,30 do 11,00 hod.
 • spevácky krúžok s p. Martiňukovou a s p. Jeňom - vždy v utorok
 • art krúžok  (návšteva múzeí, galérií, výstav, fotografovanie) s p. Mikovou, s p. Hudákovou a s p. Miľkom
 • keramika s p. Hudákovovu
 • muzikoterapia s p. Janou Bohdanovou (vždy v stredu od 9,30 do 11,00 hod.) 
 • plávanie  s  p. Miškovou a s p. Husovcom (vždy v utorok v Mestkej krytej plavárni v Košiciach) a s p. Martiňukovou a s p. Jeňom (vždy v stredu)od 9,00 do 11,30 hod.
 • tvorivá činnosť s hlinou s p. Palenčárom (vždy v stredu od 9,30 do 11,00 hod.) a stolný tenis s p. Palenčárom (streda 13,00-14,00)
 • posilňovacie cvičenia v telocvični s p. Tarassekovou (vždy v utorok od 9,30 hod. do 11,00 hod.),  s p. Miľkom (vždy vo štvrtok od 9,30 hod. do 11,00 hod.), s p. Grúsom (vždy v pondelok aj vo štvrtok od 9,30 hod. do 11,30 hod. - špecializované zariadenie
 • výtvarný krúžok s dobrovoľníčkou -  p. Szabovou (vždy v  pondelok a vo štvrtok od 10,00 hod. do 11,00 hod.)
 • filmový a fotografický krúžok  s p. Jeňom (vždy vo štvrtok od 9,30 hod. do 11,00 hod.)
 • debatný krúžok s  p. Mikovou a sl. Mečešovou (každý druhý štvrtok od 9,30 hod. do 11,00 hod.)
 • florbal s p. Miľkom a s p. Grúsom (každý druhý piatok od 10,00 hod. do 11,00 hod. v telocvični UPJŠ)
 • návšteva technického múzea  (raz v mesiaci)

Spolupracujeme s ÚPSVaR SR - u nás je vykonávaná práca v rámci projektu "Reštart" a "Praxou k zamestnaniu" a ako stážové pracovisku sme ústretoví pri vykonávaní praxí študentov vysokých škôl.