domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

V mesiaci marec sme pre Vás pripravili:  

 • MDŽ s Úniu žien Slovenska  (9.3. o 10,00 hod. v Domku)
 • knižnica Nezábudka (9.3. o 9,30 hod. v knižnici Nezábudka)
 • slávnostné otvorenie výstavy umenia handicapovaných umelcov SR pod záštitou generálneho riaditeľa Slovenskej pošty a.a. Ing. Róberta Gálika  (12.3. o 14,30 hod. v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. v Bratislave)
 • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní v Trenčíne  (13.-14.3. v Trenčíne) 
 • divadelné predstavenie  divadla Romathan \\\\\\\\\\\\\\\"Ako Boh stvoril človeka\\\\\\\\\\\\\\\"  (13.3. o 9,30 hod., v Domku)
 • prezentačno-predajná veľkonočná výstava (20.3. od 9,00 do 13,00 hod. na Úrade KSK)
 • podporná skupina pre rodičov a príbuzných (21.3. o 16,00 hod. v Domku)
 • Deň otvorených dverí v Domku (21.3. od 9,30 do 16,00 hod.v Domku)
 • návšteva knižnice pre mládež (26.3. o 9,30 hod., knižnica Mier)

Pravidelné aktivity DOMKO-DSS:

 • canisterapia s p. Sotákovou (vždy vo štvrtok od 10.00 do 11.00 hod.) 
 • ergoterapia (s p. Juričovou, p. Mikovou,  p. Hudákovou a s p. Hanudelovou)- využitie nových techník v praxi: enkaustika - výroba pozdravov a obrázkov, pedig- pletenie košíkov, maľba na sklo, na hodváb, krakel, výroba šperkov z modelovacej hmoty FIMO,   patchwork, quilling, sezónne dekorácie a i. 
 • snoezelen terapia s p. Kluskovou a s p. Miškovou (priebežne)
 • náboženstvo s p. Hermanovou - vždy v utorok od 9,30 do 11,00 hod.a s p. Lenártovou - vždy v pondelok od 9,00 do 11,00 hod.
 • spevácky krúžok s p. Martiňukovou a s p. Jeňom - vždy vo štvrtok
 • art krúžok s p. Grekovovou (návšteva múzeí, galérií, výstav, fotografovanie)
 • keramika s p. Hudákovovu
 • práca v redakčnej rade časopisu \\\\\\\\\\\\\\\"Kľúčik\\\\\\\\\\\\\\\" pod vedením p. Krajcovej - tvorba vlastných príspevkov do časopisu - priebežne
 • muzikoterapia s p. Janou Bohdanovou (vždy v stredu od 9,30 do 11,00 hod.) 
 • plávanie  s  p. Miškovou, inštruktorkou soc.rehabilitácie (vždy v stredu v Mestkej krytej plavárni v Košiciach) a s p. Martiňukovou a s p. Jeňom (vždy v utorok)od 9,00 do 11,30 hod.
 • tvorivá činnosť s hlinou s p. Palenčárom (vždy v stredu od 9,30 do 11,00 hod.) a stolný tenis s p. Palenčárom (streda 13,00-14,00)
 • posilňovacie cvičenia v telocvični s p. Krajcovou (vždy v pondelok od 9,30 hod. do 11,30 hod.) 
 • zdravotné cvičenia v telocvični s p. Rešteiovou (vždy v piatok od 9,30 hod. do 11,30 hod.)  
 • výtvarný krúžok s dobrovoľníkom -  p. Moučkom (každý 2. pondelok od 10,00 hod. do 11,00 hod.)
 • tvorivé aktivity s dobrovoľníčkou - p. Mäsiarovou (streda, piatok od 10,00 hod. do 11,00 hod.)

 

Spolupracujeme s občianskym združením ADRA podľa zákona o dobrovoľníctve Z.č.406/2011 Z.z. v zastúpení  Peter Miľko, koordinátor ADRA o.z. Košice. V rámci tejto spolupráce dobrovoľníci unás vykonávajú  tvorivé, športové a ďalšie voľnočasové aktivity s našimi prijímateľmi. Spolupracujeme aj s ÚPSVaR SR - u nás je vykonávaná aktivačná práca formou dobrovoľníctva a práca v rámci projektu \\\\\\\\\\\\\\\"Šanca na zamestnanie\\\\\\\\\\\\\\\".   

 

ĎAKUJEME ŠTUDENTOM ŠPANIELSKEHO GYMNÁZIA V PARKU MLÁDEŽE 5 ZA POSKYTNUTIE FINANČNÉHO DARU V HODNOTE 137,50 EUR.