domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

VÍZIOU  nášho zariadenia je, aby kvalitou a formami poskytovaných sociálnych služieb patrilo medzi výnimočných poskytovateľov sociálnych služieb v rámci Slovenskej republiky.

POSLANÍM nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Košického samosprávneho kraja.