domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

Pomôžte nám pomáhať poukázaním 2% z Vašej dane.   

Od 1.1.2018 je možné podať správcovi dane   "Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane"  výlučne na priložených štruktúrovaných  tlačivách.

Tlačivá na rok 2023 -editovateľné

Sme

Občianske združenie DOMKO V UMENÍ,

ktoré združuje občanov, priateľov, priaznivcov a rodinných príslušníkov prijímateľov Domova sociálnych služieb v Parku mládeže 3 v Košiciach.

Občianske združenie DOMKO V UMENÍ, bolo založené v r. 2014, s cieľom zoskupenia občanov, ktorí majú záujem podporiť mládeže a dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Cieľom združenia je organizovanie plnohodnotného využitia voľného času, podpora mládežníckych a kultúrnych aktivít a aktivity smerujúce k zdravšiemu spôsobu života, no predovšetkým podpora mládeže a dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pri napĺňaní cieľa združenie organizuje športové podujatia, vzdelávacie aktivity na podporu a pomoc ľudí so zdraovtným znevýhodnením, organizuje vernisáže a výstavy umeleckých diel, aby podporilo ich integráciu.

Aj s Vašou finančnou podporou, formou poukázania 2% z dane umožníte veselší, zdravší a plnohodnotnejší život väčšine naších prijímateľov. Vaša pomoc nám umožní realizovať ciele nášho združenia.

Odmenou za pomoc bude ich šťastný a vďačný úsmev na tvári.

Prosíme o poukázanie 2% z Vašich daní z príjmu.

Potrebné údaje pre darcu 2% z dane:

Názov: DOMKO V UMENÍ

Sídlo: Park mládeže 3, 040 01 Košice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 313 133 61

č.účtu: SK 375600 0000 0070 3382 9001

 

Zamestnanci požiadajte do 15.2.2019 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenie dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 Eur. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za 2022 tlačivo je k dispozícii v DSS, Park mládeže 3, KE) a obe tlačivá doručte do 30.4.2023 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska. Odovzdávať lne tlačivá schválené na rok 2023- iné nebude daňový úrad akceprovať.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie Typu A alebo B vyplnia časť v DP určenú na poukázanie 2% dane v prospech prijímeľa.

Právnické osoby môžu poukázať 1,5 (2%) v Daňovom priznaní z príjmu PO a v jeho prílohe.

 

ĎAKUJEME !

Za OZ DOMKO V UMENÍ

Mgr. Viera Mišková

predseda združenia 

S o.z. Domko v umení sme realizovali projekty:

  • Projekt s názvom "2.CD "NA ĽUDOVÚ NOTU"  s výraznou finančnou podporou K 13  pomohol sumou 1,000 € vydať kapele Domko Band 2. CD.
  • Projekt s názvom "3.CD KAPELY DOMKO BAND"  s finančnou podporou K 13 sumou 3850 €  pomôže kapele Domko Band nahrať v poradí už 3.CD, realizovať autorské divadelné predstavenie a vernisáž malieb a fotografií ľudí so ZZ v mesiacoch máj až november.